Betingelser

§1. Online forløb:

Et forløb er personligt, og kan ikke overdrages til andre end personen der har opstartet forløbet. Du som klient er forpligtet til at have læst hvad den givende pakke indeholder.

§2. Personlig træning:

Et forløb er personligt, og kan ikke overdrages til andre end personen der har opstartet forløbet. Du som klient er forpligtet til at have læst hvad den givende pakke indeholder.

§3. Varighed:

Forudbetalt forløb ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt forløb kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris. Et online forløb fortsætter indtil klienten meddeler at have ønske om at forløbet stopper. Har medlemmet x antal personlig træninger tilbage, skal dissse bruges indenfor 12 måneder, fra forløbets start. Et forløb kan ikke sættes i bero, med mindre gyldig lægeerklæring kan fremvises, eller andet er aftalt på forhånd.

§4. Betaling:

Betaling sker forud, inden start af forløb

§5. Fortrydelsesret:

Et medlem kan inden for 14 dage, efter start vælge at fortryde. Det resterende beløb, fratrukket start omkostninger, og brugte personlig træninger, vil blive refunderet til medlemmet.

§6. Helbredstilstand og personskade:

Det anbefales, at konsultere egen læge hvis man er i tvivl om, at man er i stand til fysisk aktivitet. Din træner kan ikke drages til ansvar for personskade eller andre helbredsmæssige tilstande.

§7. Overholdes af mødetider og aftaler:

Aftaler og mødetider kan kun ændres ved sygdom, og skal senest ændres eller aflyses 24 timer før mødetid. Overholdes dette ikke, vil den tid der er booket, være gældende som brugt.